Služby

Projekční činnost

Zajišťujeme kompletní projekční činnost v oblasti vysokého / vn /  i nízkého  napětí / nn /. Jsou to zejména přeložky vn , kabelové přípojky vn , rekonstrukce rozvoden,trafostanic atd. Tato činnost je v souladu s standarty přípojení v ČEZ distribuce tak i E ON distribuce.

Realizační činnost

Zajišťujeme realizaci nových vn přípojek,trafostanic,montáže dispečerského řízení pro regulaci výkonu zdrojů nad 100kW v souladu s ČEZ distribucí a E ON distribucí.

Rekonstrukce

Zajišťujeme rekostrukce rozvoden , údržbu transformátorů,rozvoden,dielektrický stav traf

Revizní činnost

Zajišťujeme revize v oblasti nn i vn - měření kvality el.energie. Zajišťujeme měření kvality el.energie,jejich výpadky,nesymetrie,měření výkonu a jalové energie:Cílem těchto měření je optimalizace odběru,odstranění neefektivních složek

Poradenská činnost

Zajišťujeme kompletní poradenskou činnost v oblasti elektroenergetiky,obnovitelných zdrojů,smluvních vztahů atd.

Tvorba webových stránek