Odkazy

Cenová rozhodnutí ERU

Cenové rozhodnutí ERU č.4/2013,
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Cenové rozhodnutí ERU č.5/2013,
kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Cenové rozhodnutí ERU č.6/2013,
kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Cenové rozhodnutí ERU č.7/2013,
kterým se mění Cenové rozhodnutí ERU č.3/2013.

Energetický zákon č. 458/2000 Sb.

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č.541/2005 Sb.

Platné znění vyhlášky č.541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou,zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,ve znění pozdějších předpisů,s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Tvorba webových stránek